De Europese Commissie bereidt op dit moment een wetsvoorstel voor die een specifieke belasting moet kunnen gaan heffen op niet-Europese luchtvaartmaatschappijen die Europese concurrenten schade toebrengen met oneerlijke handelspraktijken. Dit staat in een ontwerpvoorstel van de Commissie, die persbureau Reuters onder ogen heeft gekregen. De vraag is alleen: kloppen deze vermoedens van oneerlijke handelspraktijken wel? Of is Europa gewoon bang dat ze een eerlijke strijd gaan verliezen?

Hardere maatregelen

De nieuwe wet zou eerlijke concurrentie moeten bevorderen tussen alle luchtvaartmaatschappijen. Frankrijk, Duitsland, Nederlandse luchtvaartbonden en grote Nederlandse spelers als KLM, Air France en Lufthansa vinden dat de Europese Commissie te soft optreedt tegen de golfcarriers Qatar Airways, Emirates en Etihad Airways en vinden dat er hardere maatregelen moeten worden genomen.

Onder andere de KLM zou behoorlijk lijden onder de heftige concurrentie van de golfcarriers. Eind vorig jaar schrapte zij de directe lijndienst naar Doha, Qatar, omdat deze niet meer rendabel was voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

Staatssubsidies

Deze drie golfmaatschappijen worden er regelmatig van beschuldigd dat ze illegale staatssubsidies zouden ontvangen en hierdoor meer vluchten zouden kunnen uitvoeren, maar hier is absoluut geen bewijs voor te vinden, integendeel. In 2015 deed het onderzoeksbureau SEO, in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, hiernaar een grootschalig onderzoek naar. Daaruit bleek dat de maatschappijen uit de golfregio niet aan prijsdumping (aanbieden van goederen of producten tegen kostprijs) deden en dus ook niet op een oneerlijke wijze concurreren.

Ook zou er sprake zijn van bepaalde voorkeursbehandelingen, zoals het toewijzen van slots, gronddiensten, luchthavengelden en het tanken. Maar ook dit zijn slechts vermoedens.

Klachten deponeren

In het wetsvoorstel staat ook dat EU-lidstaten, luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartorganisaties klachten kunnen deponeren als er sterke vermoedens bestaan dat een niet-Europese partij zich bezig houdt met illegale praktijken en zo schade toebrengt aan een Europese speler. Een onderzoek op basis van vermoedens dus. En dat terwijl er al een serieus rapport ligt dat het tegendeel bewijst. Ook sprak luchtvaartexpert John Strickland van het Britse JLS Consulting zich over de kwestie uit en zei tegen Follow the Money dat er “geen sprake was van ongeoorloofde staatssteun vanuit de Golfstaten”.

Maar goed, er kan dan dus eventueel een twee jaar durend onderzoek worden ingesteld. Voorwaarde is wel dat de lokale autoriteiten en de betrokken luchtvaartmaatschappij hiervoor toestemming moeten verlenen. Mocht blijken dat deze vermoedens kloppen dan kan de Commissie boetes opleggen of vlieg- of landingsrechten opschorten.

Maar voor het zover is moet het Europese parlement en lidstaten van de Europese Unie dit wetsvoorstel goedkeuren. Er is dus nog een lange weg te gaan. Ook kan het nog gewijzigd geworden. In april verwacht men het voorstel te publiceren.

Luchtvaartverdrag

Op hetzelfde moment is de Europese Unie afgelopen maanden onderhandelingen gestart met de golfstaat Qatar. De twee partijen willen een luchtvaartverdrag sluiten die beiden markten liberaliseert, maar ook eerlijke concurrentie regelt. Deze onderhandelingen kunnen zo’n drie jaar in beslag gaan nemen.

Ook vanuit Amerika is er druk. American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines oefenen druk op de regering. Zij willen dat de luchtvaartverdragen met Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten heronderhandeld worden.

 


(Foto) bronnen en/of meer informstie:

Photo Credit: Burmarrad Flickr via Compfight cc

Photo Credit: deputy1984 Flickr via Compfight cc

Het Financieele Dagblad

Stijn Brinkhaus

Ik ben Stijn Brinkhaus, 37 jaar oud, uit Schiedam. Ik ben een schrijver in hart en nieren en dat doe ik dan ook enorm graag en veelvuldig. Ik heb het hart op de tong, ben filosofisch ingesteld en als ik iets echt wil komt 'nee' niet in mijn woordenboek voor. Soms een tikkeltje ongeduldig en verder gek op reizen, cultuur, sport, muziek, voetbal, de natuur, dieren, slapen, lekker (gezond) eten en wandelen.